Schenken

Eenmalig schenken

Als u een eenmalige schenking doet aan het Steunfonds Hetvakantiebureau.nl ontvangt u een fiscaal voordeel. Er gelden echter drempels en maxima. Als het jaartotaal van al uw schenkingen aan goede doelen meer is dan 1% van uw bruto-inkomen (met een minimum van € 60,00 per jaar), kunt u dit bedrag van de belasting aftrekken. Het maximumbedrag dat u mag aftrekken is 10% van uw bruto-inkomen.

Periodiek Schenken met belastingvoordeel zonder notariële akte

Periodiek schenken kan voor u aantrekkelijker zijn dan een eenmalige gift. Want een periodieke schenking is, ongeacht de hoogte, volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Voorwaarde is wel dat u het Steunfonds minimaal vijf jaar met (ongeveer) hetzelfde bedrag steunt en dat dit wordt vastgelegd in een overeenkomst met het Steunfonds. Een notariële akte is sinds 2014 niet meer nodig. Uw bedrag is met Periodiek Schenken tot maximaal 52% aftrekbaar van de belasting. Dit percentage is afhankelijk van uw inkomen.

Wilt u ons periodiek schenken? download hier de Overeenkomst Periodieke Schenking. U mag ons voor meer informatie ook mailen via info@steunfonds.nl of bellen op tel. (0343) 74 58 90.