Over ons

  • Stichting Steunfonds Het vakantiebureau geeft financiële steun aan Het vakantiebureau (formele naam is Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk) en helpt de benodigde hulpmiddelen en faciliteiten te bekostigen in de accommodaties die tot de organisatie PSDV behoren. Het vakantiebureau organiseert vakanties voor mensen voor wie het niet (meer) zo eenvoudig is om zelfstandig op vakantie te gaan omdat men afhankelijk is van zorg en begeleiding.


ANBI status

Steunfonds Het vakantiebureau heeft de ANBI-status waardoor uw gift belasting aftrekbaar is. Tevens zijn wij lid van Instituut Fondsenwerving (lidnr. 0031) en leven dan ook de gedragscode na van deze branchevereniging voor goede doelen.

Bestuur

Het bestuur van Het Steunfonds Hetvakantiebureau.nl bestaat uit:

  • dhr. mr. drs. Klaas Kuiken, voorzitter
  • dhr. ir. Michiel van Alphen, secretaris/penningmeester
  • dhr. mr. Dieter van de Castel, lid

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Fiscaal nummer Steunfonds Het vakantiebureau 796.23.56