Partners

Van diverse organisaties en fondsen mogen wij structureel of eenmalig giften ontvangen. De financiële steun is bestemd voor scholing van vrijwilligers, tegemoetkoming kosten arrangementsprijs gasten of aanschaf van hulpmaterialen ten behoeve van gasten tijdens de vakanties van Het vakantiebureau.nl.

 

Namen fondsen:

Stichting Rust en Vreugd, Wassenaar

LVC / Dr. C.J. Vaillant Fonds, Den Haag

Stichting van der Toorn, Scheveningen

Fundatie Luden van Stoutenburg, Amsterdam

Stichting Het Diakonessenhuis, Leeuwarden

RCOAK, Amsterdam

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe, Amsterdam

Ars Donandi, Amsterdam

Oranje Fonds, Utrecht

Fonds Sluyterman van Loo, Beverwijk

Stichting VSBfonds, Utrecht

Stichting Amelanderhof, Leeuwarden

Stichting Armoedefonds, Rosmalen