ANBI

Via het daartoe ingevulde  ANBI formulier geeft Steunfonds Het vakantiebureau invulling aan de publicatieplicht.