ANBI

Via het daartoe ingevulde ANBI formulier geeft Steunfonds Het vakantiebureau invulling aan de publicatieplicht.