Dankzij de inzet en het enthousiasme van vele vrijwilligers biedt Het Vakantiebureau haar gasten Vakanties met Aandacht!

In de vakantieweken zorgen de vrijwilligers voor de organisatie en begeleiding bij alle activiteiten.  Wanneer een gast zorg nodig heeft wordt deze tijdens de week verzorgd door (gediplomeerde) vrijwilligers.


Om de vrijwilligers te ondersteunen in hun werkzaamheden vinden er diverse scholingen en bijeenkomsten plaats (kosten per jaar 20.000,-).Mede dankzij deze scholing kunnen de vrijwilligers goed aansluiten bij de wensen van de gasten. Zo worden de vakanties met recht: Vakanties met Aandacht.

Doneer


Het vakantiebureau organiseert voorbereidingsdagen voor het kernteam in de vakantieweek. Samen bereiden zij de vakantieweek voor. Ook ontvangen ze die dag informatie over de ontwikkelingen binnen de organisatie en worden ze uitgenodigd hierover mee te denken. Het kernteam begeleidt de overige vrijwilligers in de vakantieweek.


Nieuwe vrijwilligers in de zorg kunnen deelnemen aan scholing. Zij maken tijdens deze scholing kennis met de gang van zaken in de week. Ook bespreken zij de manier van omgaan met de gasten. Men ontvangt informatie over en oefent met de beschikbare hulpmiddelen. Daarnaast biedt het vakantiebureau scholing aan bestaande zorgvrijwilligers op het gebied van zorg via e-learning.


Het Vakantiebureau biedt ook regelmatig scholing voor het begeleiden van specifieke doelgroepen. Zij biedt onder andere vakantieweken voor mensen met dementie, mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking. Het Vakantiebureau informeert en traint haar vrijwilligers in omgang met deze doelgroepen.


Helpt u ook mee om scholing voor vrijwilligers van Het Vakantiebureau mogelijk te maken?
Wilt u meer weten over vrijwilligerswerk bij Het Vakantiebureau? U bent van harte welkom als vrijwilliger!

Wil u meer weten over de vakantieweken van Het vakantiebureau? Kijk dan ook eens hier.