Privacy verklaring
van Steunfonds

Het Steunfonds geeft financiële ondersteuning aan de vakanties van Hetvakantiebureau.nl. Deze worden georganiseerd voor senioren en mensen die in het dagelijks leven zorg nodig hebben en niet met reguliere vakanties meekunnen.

Met uw donatie kunnen onder andere zaken als aangepaste vervoersmiddelen, recreatiemiddelen of excursies worden bekostigd. Met deze middelen kunnen wij voor de mensen met zorg een onvergetelijke vakantie te realiseren!