Nalaten

Nalaten aan het Steunfonds

Wellicht hebt u er wel eens over nagedacht: een testament waarin u vastlegt wat er na uw overlijden met uw eigendommen gebeurt. Naast nalaten aan familieleden en/of andere personen, kunt u in uw testament bepalen dat een goed doel in aanmerking komt voor (een deel van) uw nalatenschap. Zo kunt u ook het Steunfonds op meerdere manieren in uw testament begunstigen. De twee meest bekende zijn het legaat en de erfstelling. Mocht u hiertoe besluiten dan vernemen wij dat graag van u zodat wij u persoonlijk hiervoor kunnen bedanken en niet voor verrassingen komen te staan wanneer het actueel wordt.

 

Legaat

Een legaat in het testament is een vooraf bepaald bedrag of goed dat wordt nagelaten aan een persoon of een organisatie. Legaten worden uitgekeerd voordat de erfgenamen de erfenis verdelen. De juiste tenaamstelling van onze organisatie voor het uitkeren van een legaat is: Stichting Steunfonds Hetvakantiebureau.nl.

 

Erfstelling

U kunt het Steunfonds ook benoemen tot uw (mede-)erfgenaam. Dan maakt het Steunfonds – eventueel samen met andere personen of instellingen – aanspraak op de gehele nalatenschap. Als het gaat om een gedeelde nalatenschap, moet worden omschreven om welk (procentueel) deel het gaat.

 

Vrij van belastingen

Over nalatenschappen moet, boven een wettelijk bepaald vrijgesteld bedrag, successierechtbelasting worden betaald. Maar indien een goed doel een legaat of erfstelling verkrijgt, wordt dit goede doel vrijgesteld van successierechten. Dat betekent dat het volledige bedrag ten goede komt aan het goede doel.

 

Testament opmaken

Hebt u geen testament gemaakt, dan erven uw kinderen. Wanneer u geen kinderen heeft, dan erven uw familieleden. Als u die niet (meer) heeft, gaat alles wat overblijft naar de Staat. Een testament laten maken is makkelijker dan u denkt. De kosten zijn afhankelijk van uw wensen: hoe complexer uw testament, hoe kostbaarder.

 

Uw notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u terecht bij de Notaristelefoon (0900- 346 93 93) of via internet op www.notaris.nl.

 

Heeft u geen notaris? Dan kunt u ook op www.testamenttest.nl een korte test doen. Na het beantwoorden van een aantal vragen, ontvangt u kosteloos en vrijblijvend een heldere, objectieve analyse van uw erfrechtelijke situatie.